Fundusz Aktywności Lokalnych Animatorów

Podaruj datek pieniężny na uruchomienie konkursu grantowego z przeznaczeniem na realizację ciekawych oddolnych inicjatyw społecznych przez lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Potrzebujemy na ten cel minimum 8000 zł.

Wspieraj nas bezpłatnie na fanimani.pl

Skip to content